The Dylan & J.P. Audio Visual

To make our events extra special we work together with our partner J.P. Audio Visual.
The people behind J.P. know exactly how to provide the right equipment for any event.

We are very glad with their professionality and flexibility and that is why we dedicate an article to them in our Dylan Mag.

 

Who are J.P. Audio Visual?

J.P Audio Visual is a loyal and excellent service-oriented company with enthusiastic colleagues.
We rent out, sell, install and maintain all required footage and sound equipment. Think about desired light sources, Domotica applications and more, where and whenever you want. Temporary, mobile or in a permanent place. In a conference room, music temple, at home or in the office.

How did the collaboration between The Dylan & J.P. start?

Peter Wezenbeek, the owner of J.P. Audio Visual, introduced his company to The Dylan a couple of years ago. From the start we are very happy with our loyal and pleasant collaboration with The Dylan.

What can be the biggest challenge of working with hotels?

We prefer to work with any hotel, small or big, to adjust their wishes and needs so that we can offer customization. For most hotels this means that we have to take over many of their tasks by our excellent back office services, so we can take off the pressure of the employees and that everyone can work effectively. In this way, we make it easier for the hotel, the business guest and us, to achieve the desired goals.

Which memorable events and requests of The Dylan will stay with you?

We have seen beautiful events and party’s pass by, where we could offer our technic expertise. The one that appealed to the imagination the most will be the huge wedding party, where the idyllic character of The Dylan, the beautiful bride and the lightning placed by us came together as one wonderful spectacle.

The Dylan is a special location and we are looking forward being their preferred supplier for the next years.

Om onze evenementen extra speciaal te maken werken wij samen met onze partner J.P. Audio Visueel.
De mensen achter J.P. weten precies hoe ze een evenement moeten voorzien van de juiste apparatuur.

Wij zijn erg blij met hun professionaliteit en flexibiliteit en daarom wijden we graag een item aan J.P. in onze Dylan Mag.

Wie zijn J.P. Audio Visueel?

J.P. Audio Visueel is een loyale en op excellente service gerichte onderneming met enthousiaste collega’s. Wij verhuren, verkopen, installeren en onderhouden alle benodigde beeld- en geluidsapparatuur. In de ruimste zin van het woord: gewenste lichtbronnen, Domotica toepassingen en meer, waar en wanneer u maar wilt. Tijdelijk, mobiel of op een vaste plek. In een vergaderzaal, conferentieruimte, muziektempel, thuis of op de zaak.

Hoe is de samenwerking ontstaan tussen The Dylan & J.P?

Peter Wezenbeek heeft, als eigenaar van J.P. Audio Visueel, zijn bedrijf enige jaren geleden geïntroduceerd aan The Dylan. De samenwerking is vanaf het begin loyaal en prettig en daar zijn wij erg blij mee.

Wat kunnen de grootste uitdagingen zijn aan het samenwerken met hotels?

Wij willen graag met elk hotel, klein of groot, de samenwerking afstemmen op hun wensen en behoeften zodat we maatwerk kunnen bieden. Voor de meeste hotels betekent dit o.a. dat we veel van hun taken over laten nemen door onze excellente backoffice diensten zodat we hun medewerkers ontzorgen en iedereen effectief kan werken. Op deze wijze maken we het voor het hotel, de zakelijke gast en ons als partner veel makkelijker om de gewenste doelen te behalen.

Welke memorabele evenementen en verzoeken vanuit The Dylan blijven jullie bij?

We hebben prachtige events en feesten voorbij zien komen waar we een bijdrage met techniek mochten leveren. Degene die toch wel het meest tot de verbeelding sprak was een enorm bruiloftsfeest waarbij het idyllische karakter van The Dylan, de mooie bruid en de door ons geplaatste verlichting alles tot een prachtig schouwspel maakten.

The Dylan is een bijzondere locatie en we zien er naar uit om nog vele jaren de voorkeursleverancier te mogen zijn.